Balık Yem Katkıları

Escent Mayalı Mikotoksin Adsorbantı
Escent S Üçüncü Kuşak, Yeni Jenerasyon Toksin Bağlayıcı
Novibac CF 30 Organik Asit Kompleksi Toz Salmonella Önleyici
Novibac LQ Organik Asit Kompleksi Likit Salmonella Önleyici
Novimold F Küf İnhibitörü ( Küf önleyici )
Novipel SP Yüksek oranda suda çözünebilirlik özelliğine sahip Pel
Optima Plus LQ Nem Düzenleyici, Serbest Nemi Bağlayıcı