By-pass Çözümler

Novichol Rumen Korumalı By-Pass Kolin
Novicin Rumen Korumalı By-Pass Niacin
Novilys Rumen Korumalı By-Pass Lizin
Novimet Rumen Korumalı By-Pass Metiyonin
Novimix Plus C Yüksek verimli süt inekleri yüksek oranda enerji ve prote